App som hittar närmaste hjärtstartare

384

Världen går med rasande fart mot en digitalisering som inte verkar ha något stopp. Sociala media är ett stort inslag i de flestas vardag och många lägger ner flera timmar varje dag på att kolla och uppdatera sina kontot på olika sociala medier. Det är heller inte bara en hobby utan för vissa är det ett jobb. Nästan alla företag och organisationer kan hittas på Facebook, Instagram, Snapchat eller Twitter. Från att endast ha varit en social möjlighet och hobby har sociala medier nu blivit ett nätverk värt miljoner. Företag når ut till sina befintliga kunder lika väl som de når potentiella kunder tack vare anpassad reklam på sociala medier. Det har blivit ett sätt att synas på ett mycket billigare och effektivare sätt än vanlig pappersreklam.

Inte bara har det fångat företagens intresse utan även organisationer. Nuförtiden går det att hitta tandläkarkliniker lika väl som sjukhus på sociala medier. Appar är ett annat sätt att kommunicera på som ingår i sociala medier och de är oftast till för att underlätta. Exempelvis används det appar när man ska boka flygbiljetter, när man ska köpa bussbiljett och vid legitimering. Istället för att se digitaliseringen som ett hot har organisationer sett det som ett sätt att nå ut till en större mängd människor.

Ett exempel är att Rädda Hjärtat har utvecklat en app som hjälper till att informera om hjärt- och lungräddning samt visa vart närmaste hjärtstartare finns. Appen har då en sökare som kan skanna av det området som personen befinner sig i och på så sätt lokalisera hjärtstartaren. Detta är ytterligare ett bevis på att digitaliseringen av världen ska ses som en positiv sak. Studier har visat att de som drabbas av hjärtattack och har en hjärtstartare i närheten som ger personen en stöt inom 180 sekunder har hela 75% större chans att överleva. Därför kan appen vara en avgörande faktor vid hjärtattack då chansen är större att klara sig ju tidigare personen får stöten.

Related Articles